Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

 • dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY - NOWE ŚWIADCZENIE W 2022 r.

Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty tj. otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok tj. 2020 w okresie od  stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok tj. 2021 w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2021 r., otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października 2022 r.  cały przysługujący dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wnioski będzie można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r.  do 31 października 2022 r.
 2. tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Wysokość dodatku:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynkówświadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej na wniosku. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, ul. Główna 5, pod nr 46 857 82 88 wew. 19 i wew. 23.

Poniżej znajduje się druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2793
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-26 10:47:35