Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Do stworzenia  gminnego systemu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  obliguje  art. 6 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Zadania te koordynuje Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy współpracy: szkół, posterunku  policji, sądu rejonowego, prokuratury,  komisji rozwiązywania  problemów alkoholowych, służby zdrowia.

Na mocy  Uchwały Nr 28/VII/2011 Rady Gminy  Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011 roku oraz Zarządzenia Wójta Gminy  z dnia  10 czerwca 2011 roku   funkcjonuje  Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Jego celem strategicznym jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności  i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób z profesjonalnych środowisk delegowanych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy. Zespół stanowią przedstawiciele służb gminnych, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowaniu procedur oraz standardów. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom i grupom problemowym oraz środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów wynikających z aktów przemocy.

Dyrektor GOPS Żabia Wola – Elżbieta Kwiatkowska

Metryka

  • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-22 16:30:07