Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

 • świadczenia rodzinne

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2022 r. za pośrednictwem portalu Empati@
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie CUS Żabia Wola, ul. Główna 5.

 • informacja covid

Uwaga! Ważna informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, iż w  związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem, od dnia 07.08.2020 r. zawieszona jest bezpośrednia obsługa Mieszkańców.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo apelujemy aby wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z GOPS:

1. wysyłając wiadomości na e –mail: ops@zabiawola.pl;

2. ePUAP;

3. Empatia;

3. telefonicznie: 46 857 82 88, 691 206 766.

 • informacja wnioski

Informacja dotycząca składania wniosków papierowych w siedzibie GOPS

Szanowni Państwo, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i w miarę możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną. Od 1 lipca 2020 r. przyjmowane są wnioski składane wyłącznie droga elektroniczną  o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, zasiłku rodzinnego i dodatków, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020.

 

 • ważna informacja

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2020 r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5.

Analogicznie w wyżej wymienionych terminach będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do  jednorazowego świadczenia „Dobry Start”.   Wniosek o świadczenie „Dobry Start” należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) w 2020 roku są kontynuowane na podstawie wniosków złożonych w 2019 r.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2019/2021; zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5.

Analogicznie w wyżej wymienionych terminach będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do nowego jednorazowego świadczenia „Dobry Start”.  Świadczenie to przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia w jednorazowej kwocie 300 zł. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o świadczenie „Dobry Start” należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

 • terminy składania wniosków

ZASIŁEK RODZINNY

ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE :

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub -  jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie. Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO:

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

 1. ​z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci;
 2. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 3. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 • 90 zł na dziecko do 5 lat,
 • 110 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.

      4. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

 • 113 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna a także podstawowa lub gimnazjum, w przypadku dziecka o niepełnosprawności,
 • 69 zł w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna.

Poniżej link do strony Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej, na której znajdują się aktualne druki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Metryka

 • autor: ANNA JAWORSKA, data: 2018-01-12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11042
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-07 14:31:44